måndag 19 mars 2007

Global Warming i Gamla Stan

Vem är rädd för Global Warming? Dom som har sina ägor vid strandkanten? Dom som har sina hus vid strandkanten? Jag känner inte någon person som har hus vid stranden. Jag är inte rädd för Global Warming. Jag har inte lust att vara rädd för varmare klimat. Stockholm får gärna bli några grader varmare. En höjning av medeltemperaturen på 10 grader C, skulle inte skada. Gamla Stan under vatten? Det är ju alltid en risk att bo nära havsytan. Det bör man tänka på när man hyr/köper sin bostad. Medaljen har ju tre sidor.

1 kommentar:

Andreas Sidkvist sa...

Hej!
Vi planerar att genomföra ett Future City Game i Midsommarkransen tillsammans med Ställ om. Det skulle vara intressant att prata med dig om det.

Du får gärna kontakta mig sp kan vi prata vidare,

Med vänliga hälsningar,


Andreas Sidkvist
Spelledare Future City Game
Kaospilot team 01

070 756 63 03

--
Future City Game
En gruppbaserad process designad för att skapa nytt tänkande och handlande för att förbättra livskvalitén i städer

www.britishcouncil.org/futurecitygame

---
Kaospilot Stockholm
Utbildar sociala entreprenörer med fokus på hållbar utveckling och kulturell mångfald

www.kaospilot.se

"Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world. Indeed, it's the only thing that ever has" - Margaret Mead